Thông báo sinh viên Đại học chính quy chưa hoàn thành học phí HK2 2012-2013

Phòng Kế hoạch - Tài chính thông báo sinh viên không hoàn thành học phí học kỳ 2 năm học 2012-2013 đến hết ngày 06/06/2013 sẽ bị cấm thi cuối học kỳ 2 năm học 2012-2013.
Sinh viên vui lòng xem thông báo chi tiết đính kèm.
Trân trọng,
Phòng KH-TC
 

Loại Bài Viết: 

Thành viên trực tuyến

Hiện đang có 0 người trực tuyến.

Bài bình luận gần đây

Không có bài bình luận nào.